Tagrensning

Tagrensning af:

  • Eternittage
  • Betontage
  • Ståltage
  • Tegltage
  • Eternit m.m

Hvorfor i det hele taget, rense taget?
Alger og mos gør taget porøst. Det opsuger syreholdigt regnvand og om vinteren er det årsag til frostsprængninger. Det betyder at taget langsomt men sikkert nedbrydes og bliver utæt. Får det lov at komme så vidt, er det nødvendigt med en kostbar udskiftning af hele taget.

Hvorfor rense taget frem for at udskifte taget:
Resultatet er på grund af den meget høje kvalitet på malingen, ofte bedre end et nyt tag. Vi rådgiver og vejleder i forbindelse med behandlingsformer, vedligeholdelse, intervaller, kvaliteter m.m. og skræddersyer en løsning tilpasset Deres behov og ønsker